Общи условия


Този уеб сайт (www.bridetobe.bg) и всички изображения, видеа, програмен код и свързана информация под формата на съдържание (занапред наричани „Сайт“ или „Сайтът“) са собственост на Ню вижън презънтс ЕООД, ЕИК: 205911754, със седалище и адрес на управление България, област София, гр. София, бул. “Константин Величков” № 133.

Целта на настоящите общи условия е да фиксира отношенията между Ню вижън презънтс ЕООД (занапред наричан „Търговец“) и всички физически или юридически лица (занапред наричани „Клиенти“), които искат да закупят продукти, предлагани в онлайн пространството от Сайта.

I Общи условия

1.1. Информация, изисквана от Закона за защита на потребители, Закона за електронна търговия и Директивите на Европейския съюз за продажба на продукти в Интернет.

Търговско наименование на Търговеца: Ню вижън презънтс ЕООД

Седалище и адрес на управление: област София, гр. София, бул. Константин Величков № 133

ЕИК: 205911754

Органи, които упражняват контрол и предоставят защита на потребителите:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: [email protected][email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

1.2. Сайтът е достъпен на адрес в Интернет www.bridetobe.bg и чрез него Клиентите могат да закупуват и получават услуги, свързани с доставка на продукти, които се предлагат в Сайта.

1.3. Чрез Сайта, Клиентите могат да получават информация за нови продукти, техните характеристики, цени, условия за доставка и организираните от Търговеца промоции.

1.4. Търговецът е длъжен да доставя поръчаните от Клиентите продукти според предвидените в закона рамки, като гарантира правата на Потребителите, изцяло следвайки добрите практики за потребителско и търговско право.

1.5. Търговецът използва услугите на трета страна, в случая куриерска компания Спиди АД, за доставка до Клиентите на закупените продукти от Сайта. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, като при процеса на поръчка на продукти, Клиентите имат информация за размера на сумата за доставка, която ще бъде заплатена куриерската компания.

II Поръчка, доставка и документи при поръчка

2.1. За да осъществи поръчка на продукти, предлагани от Сайта, всеки един Клиент избира вид и количество на продукта, който иска да поръча. След това въвежда своите данни, посочва дали желае издаването на фактура, както и въвежда адрес за доставка на поръчаните продукти.

2.2. При осъществяването на поръчка, Клиентът трябва да се съгласи с настоящите общи условия. При несъгласие с тях не е възможно да се завърши процеса на поръчка на продукти. Със съгласяването си да спазва настоящите Общи условия, Клиента потвърждава, че се е запознал с тях, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

2.3. При попълване на данните за поръчка на продукти, Клиентът се задължава да въвежда точни, актуални и коректни данни за доставка – имена, адрес, начини за връзка. При предоставяне на некоректни или неверни данни, същият може да загуби правото си да получи продукта.

2.4. Електронният адрес (e-mail) и телефон, предоставени от Клиента по време на поръчката, ще се използват като освен канал за комуникация и размяна на електронни документи, между Търговеца и Клиента.

2.5. Всеки един Клиент може да променя детайлите по направена поръчка само ако заяви това чрез електронно съобщение или телефонен разговор, от предоставените такива по време на поръчката. Заявки за промяна на поръчка, които са направени от различни от предоставените начини за контакти (e-mail адрес или телефон) по време на поръчката, няма да се приемат.

2.6. След коректното въвеждане на данните, следва Клиентът да изпрати поръчката за изпълнение от Търговеца. При потвърждение на поръчката, Клиентът ще получи на предварително посоченият електронен адрес информация за направената от него поръчка.

2.7. Поръчаните артикули се доставят, използвайки услугите на куриерска компания Спиди АД.

2.8. Срокът за изпълнение на доставката на всички поръчки е 2-4 работни дни.

2.9. Ако Търговецът не може да изпълни дадена поръчка, поради факта, че не разполага с поръчаните стоки на склад, той е длъжен да уведоми за това Клиента.

III Защита на потребителите

3.1. Всички условия и разпоредби на този раздел, както и общите условия, се прилагат само спрямо физически или юридически лица, за които може да се заключи, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 Октомври 2011 година.

3.2. Основните характеристики на продуктите, които се предлагат чрез Сайта, са описани на страницата на съответния продукт.

3.3. Цената на продуктите, обявени в Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

3.4. Размера на пощенските и куриерските разходи за доставка на продуктите, не са включени в цената за продуктите, обявени на съответната страница, а се налагат допълнително. Техният размер се предоставя като информация при процеса на поръчка, преди тя да бъде изпратена за обработка от Търговеца. Клиентът има възможност да се запознае с нея по време на направа на поръчка, като преди да изпрати дадена поръчка за обработка от Търговеца, му се визуализират всички разходи, които следва да направи, за да получи продуктите, обект на неговата поръчка.

3.5. Информацията, предоставяна на Клиентите е актуална към момента на визуализирането ѝ в Сайта, преди и по време на извършване на поръчка.

3.6. Търговецът задължително посочва условията за доставка на отделните продукти в Сайта.

3.7. Продуктите се заплащат с наложен платеж, при доставката.

IV Отказ от стока

4.1 Клиента има право да се откажете от поръчаните стоки (освен персонализирани продукти) в срок от 14 дни от получаване на стоката в случай, че тя не е използвана, не е нарушавана цялостта на опаковката ѝ и е във вида, в който е получена, в съответствие с условията по чл. 55 от ЗЗП. Персонализирани продукти изработени по поръчка на клиент, не могат да бъдат връщани или заменяни.

4.2 При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Търговецът се ангажира той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от клиента стойност на стоката, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която клиента е упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от клиента.

4.3 Транспортните и други разходи по получаване на стоката са за сметка на клиента. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от клиента за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката и при условие на ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

4.4 Продукти могат да се върнат единствено на адреса на спедиторския офис от където продукта е изпратен.

4.5. Клиентът се задължава да съхранява получените продукти с грижата на добър стопанин, да съхранява оригиналната опаковка за целия срок на гаранцията и периода на възможност за връщане на стоката.

V Други условия

5. Предупреждение: някои кутии и продукти съдържат малки части, който не са подходящи за малки бебета и/или игри на деца без родителски надзор, поради риск на поглъщане или задавяне. Никога не оставяйте детето без надзор. Търговецът не носи отговорност при инциденти.

5.1. Търговецът доставя и предава стоката на Клиента в определените срокове.

5.2. Клиентът трябва да прегледа всички продукти, които се съдържат в доставката, в момента на нейното получаване. Ако един или няколко от продуктите не отговаря на изискванията и техническите характеристики, да уведоми за това незабавно Търговеца.

5.3. Търговецът гарантира и предприема мерки за опазване на личните данни на Клиента според Закона за защита на личните данни.

5.4. Клиентът се съгласява Търговецът да обработва личните му данни за целите само на направените поръчки. Търговецът няма право да предоставя тези данни на трети лица, без да е налице разпореждане от компетентен орган на Република България.

5.5. Клиентът, осъществявайки поръчка в Сайта, се съгласява да получава търговски съобщения от Търговеца за бъдещи маркетинг цели и кампании, като декларира за същите тези електронни съобщения, че няма да ги третира като непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.

5.5.1 Клиентът се съгласява да получава към своите поръчки рекламни материали от beboche.bg – бебешки бутик.

5.5.2 Клиентът се съгласява да получава към своите поръчки рекламни материали от babyshower.bg – декорации и аксесоари за бейби шауър и парти за разкриване на пола на бебе.

5.5.3 Клиентът се съгласява да получава към своите поръчки рекламни материали от pandelki.bg – ръчно изработени аксесоари за коса.

5.5.4 Клиентът се съгласява да получава към своите поръчки рекламни материали от icebeauty.eu – леден масажор за лице.

5.6. Настоящите общи условия са видими постоянно на адрес в Интернет bridetobe.bg и могат да бъдат изменяни от Търговеца, без той да е задължен да уведомява предварително за това.

5.7. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на поръчката, направена от Клиента.

5.8. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на условията на поръчки в Сайта, двете страни първо се допитват до Медиаторски съд към Търговско-промишлена палата на Република България, а след това и до Комисията за защита на потребителите. При непостигане на съгласие пред Медиаторски съд, се прилагат законите на Република България през съответния компетентен орган по адрес и седалище на Търговеца.

5.9. Съдържанието в сайтът – бази данни, текстове, снимков материал, графики и други е защитено с авторски права и сродни на тях права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и с права, закриляни от Закона за марките и географските означения.

6. Нито една част от сайтът не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на носителя на съответното право на интелектуална собственост и/или неговите партньори и доставчици. Всяко неправомерно използване на съдържанието на сайтa ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите приложими действащи закони в Република България.

7.  Защита на личните данни:

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на Bridetobe.bg , поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Използвайки електронния магазин, Клиентът изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от Търговеца. Клиентът също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

При поискване Клиентът има право да получи безплатна информация, относно събраните за него лични данни. Клиентът има право по всяко време да откаже личните му данни да бъдат събирани и обработвани, също да поиска те да бъдат заличени, коригирани или блокирани. Клиентът има право да поиска пълното изтриване на профила си и всички данни свързани с него. За да използва САЙТЪТ, КЛИЕНТА дава съгласието си “Ню вижън презънтс” ЕООД да събира и обработва личните му данни и декларира, че е запознат/а с:

 • целта и средствата на обработка на личните данни;
 • доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им;
 • правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните от Търговеца данни;

Bridetobe.bg може да се разглежда от клиента свободно, без регистрация. С регистрирането в сайта или извършване на поръчка и попълването на формуляра с лични данни, клиента декларира, че е съгласен всички предоставени от него лични данни да бъдат включени в базата данни на търговеца и дава своето изрично и недвусмислено съгласие, че личните му данни, могат да бъдат съхранени и използвани от търговеца и от неговите партньори по договор за:

 • Маркетинг статистика и дейности, чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на търговеца и на трети лица, с които търговеца има отношения от всякакъв вид) на предоставените e-mail адреси от клиентите;
 • Създаване на клиентски профил, изпълнение на поръчка, предоставяне на клиентско обслужване;
 • Изпращане на търговски или нетърговски съобщения от търговеца;
 • Необходими за вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на САЙТА и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функционалности и услуги;

За да направите поръчка в САЙТЪТ е необходимо да предоставите следните лични данни. Необходими за изпълнението на поръчката Ви: две имена, телефон за връзка, имейл адрес и адрес за доставка (може да бъде посочен и офис на куриера).Предоставянето на тези данни е напълно доброволно и необходимо за извършването на доставката на избраните стоки.

Всеки път, когато клиента достъпи до страница от bridetobe.bg и различните менюта в нея, търговеца получава информация, под формата на информационен протокол със следното съдържание:

 • IP-адрес на клиента;
 • страниците, които клиента е посетил;
 • страницата, която е препратила клиента към нас;
 • дата и продължителност на достъпа;
 • информация за браузъра и операционната система, която клиента ползва;

Търговецът няма да предоставя каквато и да било лична информация на трети лица, освен в следните случаи:

 • Ако това се изисква от нормативен акт – на съответните органи
 • Държавни агенции и други регулатори, които предоставят легитимен документ за правото да изискат информацията или е на лице законова предпоставка
 • Трети лица, които извършват услуги за нас, свързани с маркетинг и плащания, като те са декларирали, че са съгласни с нашите условия да запазят информацията в конфиденциалност и да спазват нужните мерки за нейната висока защита.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Ако виe изберете да се абонирате за нашия информационен бюлетин, ние можем да ви изпращаме ексклузивни имейли с промоционално и / или информационно съдържание. Имейлите ще включват функция „Отписване“, ако не желаете да получавате подобни съобщения.

“БИСКВИТКИ”/COOKIES

Настоящите правила описват как използваме cookies и подобни на тях файлове и технологии в сайта. Тези технологии се използват от почти всеки уебсайт и се съдържат в почти всяко търговско имейл съобщение, изпращано по интернет, и се наричат „бисквитки“. Ако посетите нашия сайт и настройките на браузъра ви приемат “Cookies”, ние считаме, че приемате да използваме “Cookies“.

Можете да научите повече за това как да управлявате Вашите cookies, като посетите помощната функция на Вашия браузър, или можете да посетите aboutcookies.org, където се предоставя детайлна информация за управлението на cookies на най-разпространените браузъри.

Имайте предвид, че без приемане на файлове cookie, някои функции на сайта може да работят неправилно.

Бисквитките на този уеб сайт се използват за различни цели. Основно според предназначението им и типа информация, която събират. Можете да забраните използването на Cookies от настройките на браузъра си. По долу сме предоставили полезни връзки за изключване на Cookies за най-използваните браузъри:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

GOOGLE ANALYTICS

Този уебсайт използва Google Analytics (“Гугъл Аналитикс”), услуга за уеб анализ, предлагана от Google Inc (“Google”). Google Analytics използва Cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове запаметени на Вашия компютър. За да направи възможен анализа на използването на сайта от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

По възлагане на ДОСТАВЧИКА, Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта. За съставяне на отчети за уеб-активности и предоставяне на ДОСТАВЧИКА на други услуги, свързани с използването на сайта.

Декларацията за поверителност на Google може да намерите тук: http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/

FACEBOOK

Този сайт използва Facebook Pixel, за да направи Facebook рекламите по-таргетирани.

Facebook Pixel проследява действията на ПОТРЕБИТЕЛЯ на страниците на САЙТА. Като данните, които се предават към Facebook се обработват от Facebook.

Можете да изключите следенето с Facebook Pixel от настройките на профила си във Facebook. Или като просто излезете от профила си във Facebook от устройството, от което достъпвате нашия САЙТ.

Повече за политиката за защита на личните данни на Facebook може да намерите тук: https://www.facebook.com/about/privacy/

Основен правен документ: Art. 6 (1) f GDPR.

Този сайт използва функция за ремаркетинг „Custom Audiences” на Facebook Inc. (наричана за краткост „Фейсбук“). Тя позволява на потребителите на настоящия сайт да виждат реклами, базирани на техните интереси (наричани за краткост „Фейсбук реклами“). Фейсбук рекламите се виждат от потребителите при посещение на социалната мрежа Facebook или други сайтове, които също използват функцията. Вашият браузър автоматично осъществява директна връзка със сървърите на Фейсбук веднага след като посетите страница от този сайт. Нямаме отговорност или каквото и да е касателство в последващото събиране и използване на данни от Фейсбук чрез тази функция. Затова ви информираме според нашето ниво на знания и достъпност до функцията „Custom Audiences” и свързаните с нея услуги.

Чрез интеграцията на „Custom Audiences” от Фейсбук, Фейсбук получава информация за посетеното от вас съдържание от нашия уеб сайт. Също така получава информация за използването на нашите фейсбук реклами, базирани на същата функция.

Можете да деактивирате функцията „Custom Audiences” от Фейсбук чрез посещение на следния адрес: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Използвани „бисквитки“ (cookie) – от трета страна, която е външна компания, предлагаща рекламни и маркетингови услуги; използват се, за да се отчете посещение на сайта за създаване на целева група за рекламни цели.

8. Данни на фирмата за плащане на поръчки по банков път:

 • Име: НЮ ВИЖЪН ПРЕЗЪНТС ЕООД
 • Сметка: BG90UNCR70001523787261
 • BIC на банката на получателя: UNCRBGSF
 • Име на банката на получателя: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Приемат се банкови преводи само във валута Български лев. Всички банкови такси са за сметка на купувача/клиента. При не спазване на тези условие Bridetobe.bg си запазва правото да откаже да изпълни поръчка.